Rádi Vás poznáváme.

Vítejte....

Atomicon s.r.o. je společnost s desetiletou obchodní historií. Specializujeme se na tvorbu webových aplikací v oblasti GIS. Naším oborem je především evidence, pasportizace a řízení správy obecního majetku.

Management má pětiletou praxi z působení v zahraničí, týkající se oblastí vedení a správy záznamů o inženýrských sítích, moderních metodách podpory řízení a rozhodování státní správy Velké Británie a Skotska.

Máme zkušenosti se zpracováním geografických dat, tvorbou map, tvorbou interaktivních mapových soustav, databázových systémů, systémů pro vzdálenou správu atd.

V současné době se zabýváme převážně tvorbou webově orientovaných systémů pro správu majetku a digitálních pasportů majetku na platformě GIS.