Sběr a zpráva dat, digitalizace a vektrorizace

Digitalizace

Z vašich papírových dat, map, případně nákresů procesem digitalizace a vektorizace vytvoříme relevantní elektronické mapové vrstvy pro další použití v GIS nebo CAD programech.

Máme též zkušenosti se zpracováním starých papírových map pro dekorační účely. Provedeme sken, dle potřeby spojení mapových dílů do jednoho celku, začištění, grafické úpravy. Na přání vytiskneme bezešvě do velikosti A1.