Dotační tituly

Zpracováváme žádosti do programu EFEKT „na klíč“

(včetně všech potřebných podkladů).

Státní program na podporu úspor energie na období 2017 - 2021, dotační titul PROGRAM EFEKT

Je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti.
Po celé pětileté období budou podporovány investiční akce malého rozsahu (podprogram 1) a neinvestiční akce v podobě energetického poradenství, zavádění energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů, akcí a dokumentů na podporu úspor energie (podprogram 2).

Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.