GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak společnost
ATOMICON s.r.o., IČ: 268 02 856, se sídlem Jílová 505/39, 779 00 Olomouc - Neředín (dále jen
„Společnost“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti
s poskytováním zboží a služeb ze strany Společností.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění
informační povinnosti Společnosti dle čl. 13 GDPR.


Celé znění zásad

soubor PDF ke stažení zde