Pasportizace

Pasportizace

Proces pasportizace, čili proces sběru informací a tvorba pasportů, je jednou ze základních činností při správě majetku. Jedná se o důležitý nástroj pro správu majetku. Evidující jeho stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek.

Photo

Umíme to udělat

S pasportizací a pasporty máme bohaté zkušenosti. Víme, jak a kde získat podklady, jaká data sehnat či vytvořit a jak je zpracovat, aby výsledné pasporty naplňovaly literu zákona či vyhlášky, případně aby mohly být podkladem pro získání dotace. Tedy aby byly pro svého zadavatele praktickým přínosem při řešení správy majetku.

A jaké pasporty umíme?

Vytváříme nejen povinné pasporty jako jsou pasport hřbitova, pasport komunikací nebo pasport VO, ale jsme schopni vytvořit pasport jakéhokoliv majetku. Tento pasport následně můžeme vložit do systému GISAdmin, kde bude tvořit další tematickou mapovou vrstvu.

Kompletní agenda hřbitova, která naplňuje formu danou zákonem o pohřebnictví (Zákon č. 256/2001 Sb. v nejnovějším znění.). Obsahuje informace o pohřbených, nájemcích, nájemních smlouvách a platbách včetně upozornění.

Vychází ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tento pasport je důležitým podkladem jednak pro dotační žádosti, ale také při řízení umístění nebo odstranění dopravního značení

Soupis místních a účelových komunikací včetně začlenění do tříd. Pasport naplňuje Vyhlášku č. 104/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Námi vytvořený pasport obsahuje všechny náležitosti, aby mohl být validním podkladem pro dotační žádosti.

Obsahuje soupis světelných bodů, vedení, RVO a dalších prvků soustavy. Splňuje nároky zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“, stejně jako zákona č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“. Při jeho tvorbě jsme se řídili doporučeními společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.