GISADMIN

Přimějeme vaše data pracovat pro Vás

GISAdmin II

Modulární webová aplikace, psaná na míru svému uživateli.

Detaily projektu

  • Klienti: 70 uživatelů
  • Oblast: Celá ČR
  • Spravované území: 500,000 m2
  • Year Completed: 2017
  • Datum spuštění: 2018
  • Autor:Atomicon s.r.o.

GISAdmin II

V současnosti uvádíme mezi zákazníky druhou verzi aplikace GISAdmin, psané za pomoci nejnovějších perspektivních technologií. Díky našim zkušenostem s prvním systémem jsme mohli vyjít vstříc potřebám našich uživatelů a systém tak do značné míry zdokonalit.

Hlavním našim cílem byla a je praktická využitelnost aplikace a implementace množství užitečných funkcí, které značným dílem vzešly právě z přání uživatelů.

Díky tomu, že systém je plně naším dílem, je variabilní podle přání našeho a našich klientů. I nadále budeme pokračovat v jeho vývoji. Pokud se stanete naším klientem, budete mít možnost do jisté míry formovat podobu naší – vaší aplikace.

Systém a jeho funkční moduly:

Kompletní agenda správy hřbitova včetně vedení informací o hrobových místech, nájemcích, nájemních smlouvách, poplatcích atd.

Souhrnné informace o Veřejném osvětlení v obci, ukládání dokumentů, informace o záručních dobách, revizích, statistiky poruchovosti. V případě zájmu o portál pro občany funkce hlášení poruch VO.

Obsahuje mapovou vrstvu dopravních značek v obci. Možnost přikládání dokumentů, poznámek, upozornění na záruční doby.

Zobrazuje průběh komunikací, jejich evidenční čísla a začlenění do tříd. Součástí modulu jsou i informace o zimní údržbě.

Modul pro sdílení informací s občany. Umožňuje zpětnou vazbu v podobě hlášení poruch.

Eviduje informace o obecním mobiliáři včetně jeho stavu. Funkce podobné jako u ostatních modulů.

Obsahuje volitelně zobrazitelné vrstvy územního plánu obce.

Evidence budov včetně základního facility managementu.

Mapová data

Hlavním ovládacím prvkem systému je mapa. Tato zároveň plní vizualizační funkci. Je možné zobrazit všechna Vaše data najednou, nebo podle jednotlivých tematických vrstev. Vaše data jsou zobrazena nad podkladovými vrstvami, současně jsou propojena s daty z externích zdrojů, například z katastru nemovitostí.

Tabulková data

Veškerá Vaše data jsou dostupná i v tabulkové formě. Tuto tabulku můžete dle potřeb filtrovat, řadit, nebo v ní vyhledávat. Je možné také zvolit z několika druhů exportů. Data tak nejsou uzavřena někde na serveru, ale máte k nim neustále přístup a můžete je ze systému získat a dále používat.

Sytém a jeho funkční moduly

Moduly respektive vrstvy v mapovém provedení fungují samostatně, ale jejich propojením / překrytím datových vrstev dostanete k dispozici důležité informace