Tvorba GIS

K čemu GIS

Jsme odborníci v oboru Geoinformatika. Většina lidí však není seznámena s tím, co tento obor může nabídnout. Hlavní doménou geoinformačního systému (GIS) je propojení mapy, jako prezentačního média, s databází, která obsahuje polohopisné i popisné charakteristiky objektů, případně popisuje vztahy mezi nimi. Zjednodušeně „tvoří z dat informace“.

Pokud data o Vašem nemovitém majetku budou vytvořena tak, jak být mají, můžete pomocí jejich vzájemných vztahů a nástrojů GIS získat informace, které Vám mohou výrazně zjednodušit život nebo dát konkurenční výhodu.

Konkrétně Vám můžeme nabídnout:

  • Měření či sběr dat v terénu Hluková měření, CO2 v budovách, tlak a hladiny vody, on-line hlášení a odečty z meteostanic
  • Tvorbu datových vrstev Nasbíraná nebo odečtená data statisticky zpracujeme, převedeme do formátu GIS a vytvoříme z nich datové vrstvy
  • Analytiku a modelování, kalkulace sféry vlivu
  • Tvorbu tematických map
  • Programování GIS aplikací Pokud Vám nevyhovují drahé komerční produkty nebo chcete za svoje peníze něco navíc, kontaktujte nás. Náš tým programátorů má bohaté zkušenosti a velkou představivost)