Slider

gisadmin2

Námi vyvíjená modulární webová aplikace pro správce majetku. Při její tvorbě jsme vycházeli z reálných potřeb a přání našich zákazníků. Na rozdíl od konkurenčních produktů je naše aplikace intuitivní a pro uživatele velice jednoduchá. Pro práci s GISAdminem není třeba žádné předchozí zkušenosti s geografickými programy nebo s GIS.
Součástí našich služeb je i správa vložených dat. Naši klienti se tedy nedostanou do situace, kdy koupí drahý program, ale díky pracovní vytíženosti nemají čas na vkládání dat a úpravy a po nějaké době zjistí, že musí celý proces pasportizace začít od nuly s opětovným vynaložením nemalých nákladů.

GIS Admin II

V současnosti uvádíme mezi zákazníky druhou verzi aplikace GISAdmin, psané za pomoci nejnovějších perspektivních technologií. Díky našim zkušenostem s prvním systémem jsme mohli vyjít vstříc potřebám našich uživatelů a systém tak do značné míry zdokonalit.
Hlavním našim cílem byla a je praktická využitelnost aplikace a implementace množství užitečných funkcí, které značným dílem vzešly právě z přání uživatelů.
Díky tomu, že systém je plně naším dílem, je variabilní podle přání našeho a našich klientů. I nadále budeme pokračovat v jeho vývoji. Pokud se stanete naším klientem, budete mít možnost do jisté míry formovat podobu naší – vaší aplikace.

Systém a jeho funkční moduly

Moduly respektive vrstvy v mapovém provedení fungují samostatně, ale jejich propojením / překrytím datových vrstev dostanete k dispozici důležité informace

 • Modul kalendář
  Základním modulem aplikace GISAdmin je modul „kalendář“. Kromě klasických funkcí, dostupných v každém kalendáři se do našeho kalendáře propisují události z ostatních modulů. Tedy v kalendáři najdete upozornění na konec záruční doby, revizi apod. Součástí je i emailový report, který Vám přijde jednou týdně na Vámi zvolenou emailovou adresu a shrne události, které jsou aktuální a vyžadují pozornost správce.
 • Modul hřbitov
  Kompletní agenda správy hřbitova včetně vedení informací o hrobových místech, nájemcích, nájemních smlouvách, poplatcích atd.
 • Modul veřejné osvětlení
  Souhrnné informace o Veřejném osvětlení v obci, ukládání dokumentů, informace o záručních dobách, revizích, statistiky poruchovosti. V případě zájmu o portál pro občany funkce hlášení poruch VO.
 • Modul dopravní značení
  Obsahuje mapovou vrstvu dopravních značek v obci. Možnost přikládání dokumentů, poznámek, upozornění na záruční doby.
 • Modul komunikace
  Zobrazuje průběh komunikací, jejich evidenční čísla a začlenění do tříd. Součástí modulu jsou i informace o zimní údržbě.
 • Rozhraní pro občany
  Modul pro sdílení informací s občany. Umožňuje zpětnou vazbu v podobě hlášení poruch.
 • Modul mobiliář
  Eviduje informace o obecním mobiliáři včetně jeho stavu. Funkce podobné jako u ostatních modulů.
 • Modul územní plán
  Obsahuje volitelně zobrazitelné vrstvy územního plánu obce.
 • Modul passport budov (připravujeme)
  Evidence budov včetně základního facility managementu.
MAPOVÁ DATA
Hlavním ovládacím prvkem systému je mapa. Tato zároveň plní vizualizační funkci. Je možné zobrazit všechna Vaše data najednou, nebo podle jednotlivých tematických vrstev. Vaše data jsou zobrazena nad podkladovými vrstvami, současně jsou propojena s daty z externích zdrojů, například z katastru nemovitostí.
TABULKOVÁ DATA
Veškerá Vaše data jsou dostupná i v tabulkové formě. Tuto tabulku můžete dle potřeb filtrovat, řadit, nebo v ní vyhledávat. Je možné také zvolit z několika druhů exportů.
Data tak nejsou uzavřena někde na serveru, ale máte k nim neustále přístup a můžete je ze systému získat a dále používat.
Pasportizace, terénní měření

Vlastnictví aktualizovaného pasportu je základní potřebou a povinností každého správce majetku. Pasport je standardizovaný dokument, který zachycuje stavebně technický stav majetku.

GIS Admin

Námi vyvíjená modulární webová aplikace pro správce majetku. Při její tvorbě jsme vycházeli z reálných potřeb a přání našich zákazníků. Naše aplikace je pro uživatele velice jednoduchá.

Elektro-montážní činnost

revize v elektrotechnice E1A a E2A kompletní elektroinstalační práce a servis v domácnostech vč. návrhu a dokumentace elektromontáže v průmyslu, přípravu a zapojení technologie měření a regulace

Montáž a servis kotlů

Servis provádíme převážně na Blanensku, Vyškov, Prostějov,
Brno a okolí.
montáž, údržba a servis
pozáruční servis
analýza spalin a měření CO